De website voor bewoners en
(bouw)projecten

 
InfoLead
Alphen a/d Rijn
KvK-nr: 64664856

wachtwoord vergeten? Help

Over BWNR

Inleiding
Bij veel (bouw)projecten is communicatie met de bewoners (particulieren en bedrijven) een belangrijk onderdeel van het succes van dat project. Waar soms kan worden volstaan met een bewonersbrief aan het begin van een project, zijn in veel gevallen meerdere contactmomenten wenselijk. De website www.BWNR.nl faciliteert de communicatie tussen de (publieke) opdrachtgever of de aannemer aan de ene kant en de omwonenden en belanghebbenden aan de andere kant.

Over www.BWNR.nl
De eerste ontwikkelingen rond BWNR vonden plaats in 2015. Bij veel (bouw)projecten nam het belang van goede bewonerscommunicatie toe, maar een goede website die hierbij kon ondersteunen, ontbrak. Een bijkomend probleem was dat bouwprojecten in de meeste gevallen van korte duur waren, waardoor de kosten van een projectspecifieke website vaak niet opwogen tegen de baten. InfoLead besloot hierop in te springen en een website te ontwikkelen die voor alle stakeholders meerwaarde kan opleveren. Door op de website verschillende projecten te faciliteren blijven de kosten per project beperkt en is de voorbereidingstijd kort.

Mocht u meer informatie willen hebben over de mogelijkheden van www.bwnr.nl of kennis willen maken, neemt u dan contact op via .


Doelgroep
De website www.BWNR.nl is ontwikkeld voor organisaties waarvan het succes van hun projecten grotendeels afhangt van de draagvlak van de betrokken bewoners. Dit kunnen zowel (publieke) opdrachtgevers zijn of aannemers die namens hun opdrachtgever de bewonerscommunicatie moeten verzorgen.


Meerwaarde en mogelijkheden
BWNR biedt de mogelijkheden om vanuit uw project maatwerk te leveren qua communicatie. Dit gebeurt op een kostenbesparende manier. Na een eerste bewonersbrief met de benodigde informatie en een verwijzing naar uw project op BWNR.nl kan vervolgens het leeuwendeel van de communicatie digitaal verlopen. Hierbij kunt u informatie op maat aanleveren aan de bewoners. Dus dÍe informatie die voor een bewoner of groep bewoners relevant is. Bewoners kunnen ook informatie aanleveren via BWNR.nl en zelf afspraken inplannen voor huis gebonden projectactiviteiten.


Kwaliteitsmanagementsysteem
De meeste bedrijven die betrokken zijn bij het bouwproces hebben op basis van ISO-9001 een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet in hun organisatie. Een van de pijlers onder een kwaliteitsmanagementsysteem is de Plan-do-check-act-cyclus (of de Cirkel van Deming). Een proces waarbij continu gezocht wordt naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren.

Door aan de achterkant van de website de verkregen data te analyseren, wordt informatie verkregen die als input kan dienen voor mogelijke verbeteringen. Zo geven reacties (vragen, opmerkingen of klachten) van stakeholders een goed beeld van de beleving van de omgeving. Maar ook aard van de respons op een project (hoeveel uitnodigingen moeten worden verstuurd voor een representatief onderzoek) is interessante informatie voor het calculeren van het project en het inschatten van de kansen en risico’s.


Partners
De website BWNR is/wordt toegepast bij projecten (in opdracht) van de volgende organisaties:

Interesse?
Indien u als projectorganisatie interesse of vragen heeft, kunt u emailen naar
Kijk ook op: demo.bwnr.nl/demo